לפעילות עד הבית לחצו כאן!
עברית
العربية
בית ספר
שקמים - יד מרדכי
הגדרת הייחודיות
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
מספר תלמידים:
0
מספר מורים:
0
מספר כיתות:
0
טלפון:
דוא"ל
פקס:
כתובת: