עברית
العربية
בית ספר
אלבייאן
הגדרת הייחודיות
חינוך וקהילה

בית הספר מתבסס על עבודה משותפת עם ההורים

קרא עוד
הדרך שלנו ללמד
קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
מספר תלמידים:
0
מספר מורים:
0
מספר כיתות:
0
טלפון:
דוא"ל
פקס:
כתובת:
ציטטה מעוררת השראה

בדיקה