עברית
العربية
בית ספר
אלעולא מעורב
הגדרת הייחודיות

אלעולא שואפים גבוה

מה שמייחד את הבית ספר

בית הספר "אל-עלא" מאופיין בכל תחומי החינוך והתרבות ויש לו פוטנציאל כדי להפוך למרכז אפקטיבי לפיתוח מנהיגות מקומית המשולבת במודעות רב-תרבותית ומודעת לחשיבותה של האזרחות הגלובלית הפתוחה.
בית הספר נוסד בשנת 2016 ומאמץ את תכנית הלימודים הישראלית.

קרא עוד
החזון החינוכי שלנו

בית הספר אל-עלא מבקש להיות מגדלור של מדע וחינוך, ההתפתחות הפוטנציאלית של תלמידינו תלויה באמונתנו,

שכל תלמיד הוא ייחודי ויש לו יכולת להיות חבר טוב ומקובל בקהילתו. בית הספר פועל על מנת לספק לתלמידים

ערכים חינוכיים ומיומנויות חינוכיות בחיים כדי להגיע לפסגה.

קרא עוד
התוכנית החינוכית שלנו


בית הספר מלווה בתוכניות חינוכיות שונות, ביניהן חלוץ חינוכי של המכון הדמוקרטי, תוכנית המפתחת את הנהגת בית הספר באמצעות משיכה לשפה הערבית ולזהותה.

תוכנית השפה האנגלית  Q school , שמטרתו לפתח מיומנויות שפה אנגלית באמצעות שיטות הוראה מודרניות המשלבות את התפתחות החשיבה והמנהיגות באמצעות לימוד השפה, שיפור יכולות הלמידה של התלמידים באופן יעיל ועצמאי לתלמידים אשר דוברי השפה האנגלית, והעצמת הסטודנטים כמנהיגים מקומיים ואזרחי העולם באמצעות תוכניות למנהיגות אנגלית . בית הספר מסתמך על מערכת הערכה חלופית המתמקדת בהיבטים החברתיים והרגשיים של כל תלמיד.

קרא עוד
סגנון היצירתיות שלנו


בית הספר מאמץ שיטות חינוכיות מודרניות ומתקדמות המתמודדות עם כל הרמות והשינויים של המאה ה -21 באמצעות שילוב של תוכניות ממוחשבות ותכניות לימודים, הכנסת פעילויות חוץ-חינוכיות ופעילויות חינוכיות ופנאי לכל דור. בית הספר מביא בחשבון את ההבדלים האינדיווידואליים של כל תלמיד על ידי התמקדות בכל תלמיד, באופן הפועל בקבוצות קטנות עם תמיכה והדרכה של המורה המסייע לפתח את החשיבה והביטוי האישי של כל תלמיד.

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
סלאם עיד
מספר תלמידים:
211
מספר מורים:
20
מספר כיתות:
0
טלפון:
02-6274911
דוא"ל
salam411@gmail.com
פקס:
כתובת:
ירושלים שועפט / מועאז בן ג'בל
ציטטה מעוררת השראה
בית הספר אל עלא מנהיגות מקומית והשתתפות בינלאומית