עברית
العربية
בית ספר
שועפאט יסודי "לבנים"
הגדרת הייחודיות
הידע הוא אור
מה שמייחד את הבית ספר


בית הספר פועל ליצירת סביבה חינוכית ותרבותית אפקטיבית העונה על צרכי התלמידים, והשגת יעדיהם החינוכיים והתרבותיים ע"י  מתן הזדמנויות שווה לסטודנטים לעמוד בקצב ההתפתחויות המדעיות והחינוכיות כדי להתאים את האתגרים של המאה ה -21. בית הספר פועל גם כדי למצוא תלמיד מצטיין ברמה האקדמית והחינוכית בעל שייכות לבית הספר שלו וקהילתו ע"י השתתפות חיובית ואפקטיבית.

קרא עוד
החזון החינוכי שלנו


אנו מסתמכים על שילובם של מסלולים חינוכיים וחברתיים שהמטרה היא בניית סטודנט מצטיין בעל חזון רחב ואינטראקציה חברתית באמצעות מספר תכניות חינוכיות:
1. צופי בית הספר.
2. מרכז חינוכי.
3. רובוטיקה.
4. דרך אור.
5. ליגת הכדורגל.
6. ילד יתום.
7. שינון הקוראן הקדוש.
8. הגנה מפני רעלים.
9. מקהלת בית הספר.
10. קורסי עברית לאמהות.
11. סביבה.
12. תרבות ירושלמית. 

קרא עוד
התוכנית החינוכית שלנו


הבית הספר נוסד בשנת 2001. בית הספר נמצא תחת פיקוח של משרד החינוך ושל עיריית ירושלים.

בית הספר מברך תלמידים מכיתות א 'עד ו'.

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
מורה: סלאח מחיסן
מספר תלמידים:
50
מספר מורים:
845
מספר כיתות:
0
טלפון:
02- 5816118
דוא"ל
m.masswadeh@gmail.com
פקס:
כתובת:
ירושלים / מחנה שועפאט