עברית
العربية
בית ספר
שועפאט יסודי לבנים ב
הגדרת הייחודיות
הסגנון של היצירתיות שלנו

שיטות שימוש באמנות הדיאלוג והתקשורת הישירה  והעקיפה

כן אנו שואפים לבנות סטודנט אינטלקטואלי ומשכיל
אחראי ומשפיע  על בית ספרו והסביבה והקהילה.

לערכים האנושיים והחברתיים שיש לו  
משמעות לסביבה החינוכית, אינטראקטיבית וטכנולוגית אשר מותאמת 
לדרישות של המאה ה -21 בהשתתפות
פיתוח חברתי של יכולות אינטלקטואליות ותרבותיות
ובינאישית.

קרא עוד
החזון החינוכי שלנו

אנו שואפים שבית ספרנו שועפט ב' יצור דור
בעל  מוטיבציה ללמוד ויכולת של ניהול שיחה ודיון

אשר מציית לחוקים ולתקנות ולכבוד האחר.

ולקבל את השני באמצעות אותה 
אסטרטגיות מודרניות ושיטות הוראה
 לעבר עתיד טוב יותר, מותאמת עם יכולות 
התלמיד בהתחשבות מלאה לתרבותו בהשתתפות המשפחה 

והחברה.

קרא עוד
התוכנית החינוכית שלנו

מעסיקים את כל האסטרטגיות החינוך אשר משרתות 

את החזוק החינוכי שלנו.
• קידום קריאה( לקרוא ספרים מוחשיים
וספרים אלקטרוניי) ובכך ללמוד מיומנויות
כתיבה מגוונת.
• ללמוד את אמנות הדיאלוג וסוגי השכנוע,

ההרצאה,מיומנויות הביטוי, הדרכת 
קבוצות.
• למד על עמיתים( הוראה על ידי
קבוצות )
• חינוך באמצעות פרויקטים (השתתפות
סטודנטים בפרויקטים חינוכיים קולקטיביים ואישיים
כמו גם לשלב אותם עם פרויקטים קהילתיים בסביבה.

• רישות בין בתי הספר לקידום הלמידה
משותף: sharing learning שיתוף הלמידה
בדרך מקומית או בינלאומית(קיים בתור הצעה לפעולה
משותפת עם בית ספר חיצוני)

קרא עוד
חינוך וקהילה

לקהילה יש מערכת יחסים חזקה 
בתוכניות חינוכיות החלות בבית הספר שלנו.
כאן טמון המרדף אחר ההצלחה שלנו בתהליך
שעוזר לתלמידינו לדעת מה כן הם לומדים בבית הספר 
בתוך הקהילה, הקהילה שלהם, דבר שמשפיע על שינוי 

פנימי ברחבי הבתי ספר אשר מושלך החוצה.

קרא עוד
הישגים

אומנם הבית ספר הוא חדש יחסית אך הצלחנו ל:

1. רישות ושיתוף פעולה עם בית הספר אלבסמאת
לתלמידים בעלי אוטיזם בפרויקט של שילוב תלמידים
בבית ספרנו שהמטרה שלנו היא לגרום  לתלמידי כיתות ד', ה', ו'.
לספר סיפורים לתלמידי  בית ספר אלבסמאת, ולהעביר פעלויות למידה

באמצעות מוסיקה.

2. השתתפות מהנדסים ויזמים מקרן
ירושלים לשיקום המרכז לעיוור
זהו מרכז מול בית הספר.
השתתפותם בתכנון ושיקום הציור
תוכניות ראשוניות לגן ולעבודה
השתתפותם בבחירת חומרים
ישמש לשיקום. לעומת זאת,תלמידנו משתמשים בגינה המרכז 

לטובת פעילויות חיצונית לתלמידים בגלל שהגינה מקורה.

השתתפותן של תלמידות המרכז מאותו גיל בפעילויות שונות.

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
רובא אבו דיה
מספר תלמידים:
149
מספר מורים:
12
מספר כיתות:
0
טלפון:
10695 -
דוא"ל
shufatb@gmail.com
פקס:
כתובת:
ירושלים / שועפאט
ציטטה מעוררת השראה


אם תגיע לפסגה ותעיף מבט למטה לראות מי עזר לך תביט בשמים  כדי שאלוהים יעזור לך על הקרקע

תתנהל מול האנשים לפי המוטו הזה אם לא תועיל אל תזיק ואם לא תשמח אז אל תפגע ואם לא תשבח אותו אז אל תגדף.