עברית
العربية
בית ספר
בית חנינא יסודי מעורב
הגדרת הייחודיות

מצוינות בית ספרית על ידי ייזום ואינטגרציה של למידה באמצעות משחק ולמידה קבוצתית

סגנון היצירתיות שלנו

• תכנון ויישום של שיטות למידה מגוות חדשה, אשר מפתח ומיישם את הביצועים של הלומד (השתלמת המורים הביצועים שלו) ודרכי החינוך.
• פיתוח ויישום שיטות הערכה המכוונות את הערכת הביצועים של הלומד.
• סיפקנו תיאטרון, בובות, בית, משחקים, מפגשי עץ כדי לשלב למידה באמצעות משחק בכיתות הלימוד ובחצר.
• פרוייקט "TNEV" בית ספרנו ישתתף במצגת חינוכית מלמדת באמצעות משחק באגף הערבי (הישאם עקאווי)

קרא עוד
התוכנית החינוכית שלנו

• נשתמש ונעסיק את כל אסטרטגיות למידה אפשריים לשרת את החזון החינוכי שלנו:
• שיפור הקריאה (קריאת ספרים מוחשיים וספרים אלקטרוניים) ובכך ללמוד מיומנויות כתיבה שונות.
• ללמוד את אמנות הדיאלוג ואת סוגי השכנוע, ההרצאות, הוויכוחים, מיומנויות הביטוי, הכוונת הקבוצות.
• למידת עמיתים (למידה קבוצתית)
• חינוך באמצעות פרויקטים (השתתפות סטודנטים בפרויקטים חינוכיים קבוצתיים ופרטיים, וכן שילובם בפרויקטים קהילתיים בחברה
הקרובה.
• רישות בין בתי ספר לקידום הלמידה המשותפת Sharing Learning: קהילה קטנה או גלובלית (מוצעת לתיאום עם בית ספר)
חיצוני

קרא עוד
חינוך וקהילה

• השתתפות ההורים באירועים בבית הספר כגון: מכירות בית ספר, חגיגות וימי הולדת, ליווי תלמידים לטיולים.
• יום הצדקה, שבו השתתפו התלמידים שלנו במוסד הסמוך לבית הספר, בו מתגוררים חלק מתלמידינו ותלמידתנו.
• קורס הדרכה להורים (עיר ללא אלימות)
• סדנאות עם הורים.

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
סמאח עותמאן
מספר תלמידים:
152
מספר מורים:
19
מספר כיתות:
0
טלפון:
026287481
דוא"ל
b.h.bagrout@gmail.com
פקס:
כתובת:
רח' אלזוהור - רח' חוזמה - בית חנינא
ציטטה מעוררת השראה
הסקרנות האישית החשיפה למדע ולעולם, הלמידה מחוויות של אנשים אחרים, שיתוף פעולה ויצירתיות ..... זו הדרך להיות השינוי בעצמי.