עברית
العربية
בית ספר
אל-עומריה לבנים
הגדרת הייחודיות

כוחה של היצירה מתבטא בביטוי הקיום בצורה בהירה.

מה שמייחד את הבית ספר

על התלמיד להכיל את השונות באמצעות
"חינוך יצירתי - ודיאלוג דרך
שילוב אמנויות בשיטות ההוראה.
הכשרת המורים בכלים שמאפשרים להם 
שילוב אמנות, יצירתיות, תיאטרון ומשחק
ואימוץ אותן שיטות כשיטות מעניינות
עבור התלמיד ומצד שני הפעלת הדרמה בקרב 

התלמידים על פי צרכיהם ואיכות האינטליגנציה שלהם / מודעותם
רגשית-והחושית שמייחד אותם.

קרא עוד
סגנון היצירתיות שלנו

שילוב אמנויות בתוכנית ההוראה מאפשרת למורים יכולות
הקשבה לצרכים של התלמידים בצורה ריאלי ומציאותי. בנוסף
ליצירת סביבת למידה שונה ומעניינת
אשר מספקת הזדמנויות כדי לעמוד באתגרים
ומאפשרת לתלמידים להביע את דעתם
בצורה משוחררת. כל זה מבוסס ראשית כל 
על הניסיון של סגל המורים בנוסף להכשרתם
בקורסי הדרכה מותאמת  עבורם שמקדמת 

את יכולות התלמיד.
מה שמייחד שיטת העבודה שלנו, שהיא משקפת 
ומייצגת ומגלמת את תרבות הדיאלוג.

הניסיון והבקיאות של הסגל האקדמי, בנוסף להכשרתם,

וההדרכות המותאמות עבור התלמיד, שמבוצעות לפי 

הנחיות משרד החינוך, מה שמייחד אותנו באמת זה שיטת העבודה שלנו,

אשר שמה דגש על שיפור מעמדו של התלמיד מבחינה חינוכית, לפי צרכיו 

המיוחדים, וזה מאפשר לנו לזהות את היכולות הטמונים בתלמידים, וטיפוח אותן

יכולות, כדי שיתאפשר להם הגשמת כמה שיותר הישגים בחיים האקדמיים שלהם.

 

קרא עוד
החזון החינוכי שלנו

הגישה החדשה שלנו שאנו מאמצים בתחום החינוכי,

תשנה את  הגישה של הבית ספר מהשורש הן

בשיטות ההוראה מודרנית וטכנולוגית, והן בשיעורים ממחושבים.

למידה הדדית בין עמיתים אשר מאפשר מרחב ואפשרות לתלמידים להדגיש
יכולותיהם ויצירותיהם, ומגדילה את ההתאמצות שלהם למען 

חיפוש וחקירת אינדיבידואלית או קבוצתית בעלות מטרה משותפת.

קרא עוד
חינוך וקהילה

בביטחון אנחנו צועדים לעבר עתיד טוב יותר, אשר 

מלא יצירתיות ומצוינות ,הן בשיטות שיטתיות ולא שיטתיות במסגרת 
תוכניות תואמות את דרישות וצורכי התלמידים

אשר מחברת בין הורים לתלמידים

באמצעות סדנאות בכיתה ובבית הספר, הדגש הוא לקדם

המעורבות  של ההורים בחיי בנם/בתם, וצמצום 
הפערים ביניהם מבחינת דרך החשיבה, והיחס כאשר 
 הם נתקלים באתגרים אשר פוגשים בדרך.

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
מחמד אלעומרי
מספר תלמידים:
520
מספר מורים:
42
מספר כיתות:
0
טלפון:
02-6284343
דוא"ל
alomary1975@hotmail.com
פקס:
כתובת:
ירושלים- העיר העתיקה - רח' הסבל ( אלאאלאם )