עברית
العربية
בית ספר
אום טובא יסודי לבנות
הגדרת הייחודיות

תקשורת חיובית בין בית הספר והחברה

מה שמייחד את הבית ספר

יחסים גמישים בין ניהול וצוות, תחושה
של השתייכות  מצד הצוות, כדי שיהיה לנו 

תלמידות ען רמה גבוהה של חשיבה, עם גישת 

חיים בריא, יעיל, עם השתתפות משפחה פעילה.

קרא עוד
סגנון היצירתיות שלנו

יצירת סביבת למידה שתורמת ללמידה
אסטרטגיות יצירתית ובניית אסטרטגיה 

ללמידה ולהוראה, הערכה חלופית והשתתפות בולטת בהפעלה 

ועדות של תלמידים ומשאבי בית הספר, מהמעבדה
של המדע והמרכז ללשון עברית

קרא עוד
החזון החינוכי שלנו

תלמידות מצטיינות מבחינה תרבותית פסיכולוגית ואקדמית, 

תחושת השייכות לבית הספר ולקהילה באמצעות
דיאלוג חיובי, השתתפות אפקטיבית,
השתייכות בדת, מחויבות לערכים ולעקרונות,
לכבד אחרים, ולהתעדכן בהתפתחויות הטכנולוגיות
העכשווית

קרא עוד
הישגים

מקום ראשון בתחרות בשפה האנגלית ברמת בית הספר המקומי 2014-2015
2. בנייה, תכנות ובקרה על תוכניות רובוטים.
3 - מחקר מדעי ייחודי בנושא המים (בחינת השפעת סוג המים על צמיחת הצמחים) 2016 - 2017
4 - מצוינות בנושא ההכללה וזכייה בפרס משרד ההכללה.
5 - מקום ראשון בתחרות יצירת סרטי "וידאו קליפ" בנושא עבודה טובה באינטרנט

קרא עוד
התוכנית החינוכית שלנו

1. תוכנית "קרייף" ( כיתה א' הספינה של נח / כיתה ב'/  כיתה ג' רופאים קטנים / כיתה ד' מוסיקה
ודרמה /  כיתה ה' מוסיקה ודרמה)
2. תכנית תמרה (מכללת דוד ילין - 10 תלמידים מכיתות ז ', ח', ט ').
3. תוכנית איכות הסביבה ומיחזור (ניירות, פלסטיק, ..)
4. תוכנית מחקר מדעי בנושא המים בשיתוף פעולה  עם מכון אלרוטי ירושלמי והייטק חיפה.
5. פרויקט עתיד - חדש - תלמידות במצוקה
6. הרצאות  הוראה חינוכיות לתלמידות  ולקבוצות הורים
7. חדר השפה העברית
8. תכנית העשרת " אלוסילי" ( כיתות, ה', ו' , ז')  
תכנית אמירים לתלמידות מצטיינות. 
10. פרלמנט סביבתי (4 תלמידות מכיתה ט 'המשתתפות  בתוכניות סביבתיות שונות)

קרא עוד
חינוך וקהילה

1. מעורבות הורים בתהליך החינוכי החברתי
על מנת לחזק את הקשר בין בית הספר להורים ופיתוח
האהבה הקולקטיבית של התלמידים ורוח התחרות
(מזון בריאות, יום מעשים טובים, הפעלת הרצאות
חינוכית)
2. מעורבות בתי ספר מקומיים ללמוד מנסיונם

של תלמידים ומורים בבתי ספר אחרים
(פעילויות מתמטיקה עם בית ספר אל - טור, פעילויות עם
בית הספר " אלסלאם" לחינוך מיוחד)
.3 שילוב מוסדות קהילתיים עם פעילויות
במטרה להכיר בחשיבותו ובתפקידו
למתן שירותים לאזרחים (קרן קופ"ת)
חלים, מועדון ספורט, מרכז קהילתי ).

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
מוחמד אבו טיר
מספר תלמידים:
633
מספר מורים:
47
מספר כיתות:
0
טלפון:
02-6721922
דוא"ל
omtobaschool@gmail.com
פקס:
02-6726610
כתובת:
1135 תלפיות - ירושלים
ציטטה מעוררת השראה

בהקשר של מצוינות אין סוף