עברית
العربية
בית ספר
צ'לעה בנים
הגדרת הייחודיות

כל תלמיד הוא עולם בפני עצמו

מה שמייחד את הבית ספר

מה שמייחד הבית ספר

הייחודיות של הבית הספר פיתוח מנהיגות אישי.
מה שמייחד אותנו יצירתיות חדשנות: החדשנות שלנו ממוקדת 
בשני תחומים מרכזיים הראשון  לשפר את התייחסות הכללית כלפי החברה

והבית ספר, השנייה היא עניינית (קונקרטית).
בשנים קודמות עבדנו בצורה אינטנסיבית כדי לשנות את הרעיון 
בין הסביבה לבין התלמיד, מהשלילי לחיובי
, וממוסד למידה למוסד
חינוך ופנאי באמצעות עבודה חרוצה ושילוב
בין הרצון ללמוד לבין הגיוון בתחומי הלמידה

וככה הגענו למצב מעודד וסיפוק עצמי

מצד שני אנחנו עובדים
על חידוש רכוש של בית הספר כדי שזה יתאים 

האוכלוסיות השונות בבית ספר
חדשנות בטכנולוגיה, פרויקטים שונים
בתחומים שונים, כל החידושים האלה
מטרתם בשיפור ברמת ההשכלה
החינוךשל הבית ספר, הישגי הלימודיים.
עבודה מדעית לטווח הארוך.

קרא עוד
החזון החינוכי שלנו

חזון בית הספר: בית ספרנו שואף להיות מגשר 
בין המציאות לעתיד, החזון הזה נותן לצוות 
מחויבות לבית הספר, אנו חולמים למצוא
שפה משותפת בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך
למידה, זהות ופיתוח אישי.

הנהלת בית הספר והצוות החינוכי מובילים
תהליך חינוכי וחברתי כדי להגיע למצב 
שהתלמיד יסמוך על עצמו, ויהיה מסופק.


אנו מאמינים במורה ובמתקנים,
לתלמיד יש מוטיבציה ללמידה עצמית.
 החזון שלנו נותן לתלמידים את הכלים הדרושים
כדי שיוכלו להצליח, להשקיע ולעבוד קשה
 הערכים המניעים אותנו
כבוד הדדי, רצינות ואהבה לתת.
המורים אחראים ליישום
תהליך החינוך והתלמידים הם גורם בסיסי בשיתוף פעולה.
ילדינו ואנו שואפים לגדל דור משכיל וחושב
אשר  יכול לעמוד בדרישות החיים, ויוכל להיות דור בעל ערכים.

קרא עוד
התוכנית החינוכית שלנו

תכנית הלימודים: אנו עובדים על פי תכנית לימודים פלסטינית.

קרא עוד
חינוך וקהילה

 בית הספר נותן חשיבות די גדולה לכל נושא בריאות הסביבה

וחיזוק קשרים עםהקהילה החיצונית שואפת לסייע לבית הספר
בכל התחומים

בית הספר נעזר בסביבה הקרובה ככלי 
לאסיפת מידע, וחוויות אשר נפגשות  עם הסביבה.
 בית הספר נותן חשיבות גדולה לחברה
וגיבוש זהות היסטורית מקומית שמהווה חלק בלתי נפרד

מבית הספר, שהבית ספר 
 מפעיל תוכניות פיתוח מקומיות אשר מפתחת הקשרים

 עם הקהילה.

 

קרא עוד
פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
אדיב נסרה
מספר תלמידים:
595
מספר מורים:
39
מספר כיתות:
0
טלפון:
تلفون: 6734961 - 02
דוא"ל
al_ikwa.salaa@hotmail.com
פקס:
فاكس: 6730305 - 02
כתובת:
ירושלים - ג'בל אלמוקבר
ציטטה מעוררת השראה

אין סודות להצלחה אבל הם תוצאה של פעולה ללמידה קשה, ולמידה מטעויות.